Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Ales Metaaltechniek niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Ales Metaaltechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Ales Metaaltechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Ales Metaaltechniek. Ales Metaaltechniek behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Ales Metaaltechniek. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Ales Metaaltechniek geen controle heeft. Ales Metaaltechniek draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

De informatie op deze webpagina's kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Ales Metaaltechniek is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Ales Metaaltechniek verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Ales Metaaltechniek verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Ales Metaaltechniek of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van info@dolphiq.nl.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Ales Metaaltechniek
Remmerden 34
3911 TZ RHENEN

tel: 0317 617059
fax: 0317615197
e-mail: info@alesmetaaltechniek.nl

Daarnaast is op de Ales Metaaltechniek internetsite onze privacy statement van toepassing. Ales Metaaltechniek adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Ales Metaaltechniek internetsite kennis te nemen.

Ales Metaaltechniek

Remmerden 34
3911 TZ RHENEN
tel: 0317 617059
fax: 0317 615197

info@alesmetaaltechniek.nl

Laserlassen certificering

Ales Metaaltechniek heeft in samenwerking met RONDAL  de certificering met het NIL uitgevoerd.

Ales Metaaltechniek is nu officeel door zowel Loyds als het NIL voor Laserlassen gecertificeerd

Disciplines

Projecten / Nieuwe KWH 3-rijïge nevelspuit voor de Duitse markt

Bekijk project

Nieuwe KWH 3-rijïge nevelspuit voor de Duitse markt

Meer >>
Ales Metaaltechniek

Remmerden 34
3911 TZ RHENEN
tel: 0317 617059
fax: 0317 615197

info@alesmetaaltechniek.nl